Bernadeta Krynicka - w obronie życia nienarodzonego, listopad 2016r.

 

Bernadeta Krynicka - Program "Rodzina 500+", 05.04.2016r.

 Bernadeta Krynicka - wieczór wigilijny i otwarcie biura poselskiego, 19.12.2015r.

Bernadeta Krynicka - piękna wypowiedź o wartości nauczania religii, 28.01.2016r. 

Bernadeta Krynicka - ślubowanie poselskie - 12.11.2015 r.

 

Bernadeta Krynicka - wręczenie zaświadczenia o wyborze na Posła RP VIII kadencji

 

 Bernadeta Krynicka - Kandydatka do Sejmu Rzeczpospolitej Polski

 

Bernadeta Krynicka nową Przewodniczącą Rady Miasta Łomży