O mnie

Skąd jestem

Urodziłam się 16 kwietnia 1970 r. w Łomży. Zostałam wychowana w katolickiej, wielodzietnej rodzinie na wsi. Znam trud pracy na wsi i wyrzeczeń rodziców, by wychować gromadkę dzieci. Jestem absolwentką Studium Medycznego w Łomży oraz Uniwersytetu w Białymstoku i Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Wyższe wykształcenie zdobyłam na kierunkach Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz Pielęgniarstwo. Ukończyłam liczne szkolenia m.in. z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Zawodowo

Od 1991r. pracuję jako pielęgniarka, a od 1999 r. pielęgniarka oddziałowa Oddziału Dziecięcego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Ciągle podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe. Zdobyłam tytuł specjalistki pielęgniarstwa pediatrycznego. Pracuję także jako asystent w Instytucie Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości, przygotowując studentów do zawodu.

Politycznie

W latach 2010-2014 byłam radną Rady Miejskiej Łomży, a w latach 2014-2015 Przewodniczącą Rady Miejskiej Łomży. Od początku swojej aktywności politycznej jestem związana z partią Prawo i Sprawiedliwość. Zostałam uznana za najaktywniejszą radną VI kadencji Rady Miejskiej.

Prywatnie

Mam troje dzieci: Monika lat 25, Magda lat 23 oraz Filip lat 15. Wspieram wszelkie działania charytatywne w tym te, podejmowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Łomży. Biorę udział w wielu akcjach charytatywnych. W swojej pracy zawodowej i społecznej zawsze stawiam dobro człowieka jako najwyższą wartość. Jestem sumienna i rzetelna, konsekwentnie dążę do celu. Jestem pracowita i dobrze zorganizowana. Potrzeby innych ludzi to mój priorytet. Patriotka i aktywna działaczka społeczna.