"Naród (...) jest tą wielką wspólnotą ludzi, których łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura." /św. Jan Paweł II/.

16 grudnia miałam przyjemność gościć szerokie grono osób na spotkaniu wigilijnym.

W setną rocznicę odzyskania niepodległości wspominamy wszystkich tych, którym tę wolność zawdzięczamy. Dziękujemy im za niezwykłą odwagę, pokorę, wierność ideałom i patriotyzm.

30 października uczniowie klas pierwszych, w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży, przyjęli uroczyste ślubowanie.