demo

1. Inicjuję działania mające na celu wyeliminowanie marginalizowania miasta Łomża i ziemi łomżyńskiej.

2. Walczę o nowe rozwiązania na rzecz wsparcia rodzin, by decyzję o posiadaniu dzieci podejmowały w Polsce, a nie na emigracji. Dobro rodziny, to także dobrze funkcjonująca szkoła.

3. Chronię i wspieram polskich przedsiębiorców, gdyż to oni tworzą miejsca pracy i dają utrzymanie polskim rodzinom.

4. Wspieram działania zmierzające do zmian w systemie podatkowym, podwyższenia kwoty wolnej od podatku, zmian w systemie składek ubezpieczeń społecznych.

5. Walczę o interesy średniego i niższego personelu medycznego.

6. Zabiegam o interesy rolników. Wesprę projekt ustawy, ograniczającej możliwość sprzedaży ziemi obcokrajowcom. Walczę o interesy producentów rolnych. Rolnicy polscy powinni być traktowani jak rolnicy innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

7. Podejmuję wszelkie niezbędne działania w celu budowy długofalowych rozwiązań dotyczących osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

demo

Spot wyborczy - Bernadeta Krynicka, poz. 8 na liście PiS 

 

Konferencja - Nowa Piątka PiS, 25.02.2019

 

Zobacz jak wiarygodna jest Platforma 

 

Spot - Dla nas Polska jest jedna

 

 

Łomżyński Laur Sportowy 2019 

 

Konferencja w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży, 12.02.2019r.

 

Spotkanie wigilijne, 16.12.2018r.

 

Otwarcie nowego pionu żywieniowego w SP1, 26.10.2018

 

Otwarcie nowego odcinka ul. Zawadzkiej w Łomży, 15.10.2018 

 

Jubileusz 60-lecia SP 7 w Łomży i otwarcie sali gimnastycznej, 15.10.2018

 

Konwencja wyborcza PiS w Jedwabnem - moja wypowiedź i życzenia dla kandydatów - od 8 min. 

 

Konwencja wyborcza PiS w Kolnie 

 

Powstaną nowe sale w Szczepankowie i Jarnutach

 

Film z okazji 600 lecia nadania praw miejskich Łomży, 15.06.2018

 

Uroczysta sesja Rady Miasta z okazji 600 lecia nadania praw miejskich Łomży, 15.06.2018 

 

Video mapping, historia Łomży - relacja portalu mylomza 

 

III Wiosenny Koncert Gwiazd, 15.04.2018 - relacja portalu mylomza

 

III Wiosenny Koncert Gwiazd, 15.04.2018 - relacja Telewizji Narew

 

78 rocznica Zbrodni Katyńskiej i 8 rocznica Katastrofy Smoleńskiej, 10.04.2018

 

Spotkanie wielkanocne w Szpitalu, 28.03.2018

 

Bernadeta Krynicka - o opiece naprzemiennej, luty 2017r.

 

Bernadeta Krynicka - życzenia na Święta Bożego Narodzenia, grudzień 2016r. 

Bernadeta Krynicka - w obronie życia nienarodzonego, listopad 2016r.