Przepisy dotyczące RODO, które wejdą w życie 25 maja wprowadzą zmiany polegające między innymi na tym, że każdy podmiot przetwarzający dane osobowe będzie musiał prowadzić rejestr czynności przetwarzanych.

Drugim ważnym obowiązkiem będzie zatrudnienie inspektora ochrony danych osobowych. Z tego względu zorganizowałam spotkanie informacyjne, które poprowadziły: radca prawny Kamila Saniewska oraz radca prawny Kinga Łuniewska. W spotkaniu tym wzięło udział ponad 100 osób - przedstawiciele organizacji pozarządowych, placówek oświatowych i samorządów.