Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży 27 kwietnia obchodziła ósmą rocznicę posadzenia Dębów Pamięci ofiarowanych w hołdzie aspirantowi policji Stanisławowi Jabłońskiemu z Łomży zamordowanemu w Twerze w 1940 roku

oraz członkom polskiej delegacji rządowej z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku w drodze na uroczystości 70 rocznicy zbrodni katyńskiej.

Dąb Pamięci ku czci Ofiar Katastrofy pod Smoleńskiem szkoła posadziła z własnej inicjatywy, gdyż to tragiczne wydarzenie miało miejsce tuż przed planowaną uroczystością posadzenia Dębu aspirantowi Jabłońskiemu w Łomży. Obchody rocznicowe na stałe wpisały się w kalendarz uroczystości szkolnych, a duża ilość różnorodnych działań towarzyszących obchodom przeobraziła się w projekt o nazwie „Uczymy Pamiętać”. 

Rozstrzygnięto także V Powiatowy Konkursu Fotograficzny „Miejsca Pamięci, Walki i Męczeństwa Narodu Polskiego – Bohaterowie Naszej Ziemi".