Z okazji, przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa, zaprosiłam przedstawicieli Gminy Łomża - z wójtem Piotrem Kłysem na czele - do zwiedzenia Parlamentu. Kilkudziesięcioosobowa grupa sołtysów, ale także radnych, pracowników Urzędu

Gminy oraz mieszkańców Gminy Łomża przybyła  20 marca 2018 r. z wizytą do Warszawy. Zwiedzający przeszli Holem Głównym, obejrzeli Salę Kolumnową czy Korytarz Marszałkowski. Najważniejszym punktem zwiedzania – tym najbardziej znanym z ekranów telewizyjnych - była Sala Plenarna, którą można podziwiać z balkonu. W momencie zwiedzania, na sali trwało posiedzenie Sejmu, a widząc wchodzącą na balkon grupę mieszkańców gminy Łomża, prowadzący obrady wicemarszałek Ryszard Terlecki przywitał zwiedzających oraz przekazał pozdrowienia dla całej gminy Łomża. Na specjalne zaproszenie Ministra Krzysztofa Jurgiela, uczestnicy wycieczki mieli również możliwość zwiedzenia siedziby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.