16 marca na cmentarzu w Szumowie miał miejsce pogrzeb 10 żołnierzy 201 Ochotniczego Pułku Piechoty bestialsko zamordowanych przez bolszewików w 1920 r. Byli to harcerze, uczniowie, studenci – przyszłość naszej ojczyzny, którzy bez wahania poświęcili życie ochraniając odwrót swego pułku pod Pęchratką i Paprocią.

 


Uroczystość, która rozpoczęła się mszą św. w Andrzejewie była możliwa dzięki zaangażowaniu władz gminy Andrzejewo i Szumowo i inicjatywie Fundacji „Honor, Ojczyzna” i Stowarzyszeniu „Wizna 1939”. Serdecznie dziękuję uczniom szkoły podstawowej w Szumowie za opiekę nad mogiłą żołnierzy 201 Ochotniczego Pułku Piechoty, a także wszystkim pocztom sztandarowym szkół uczestniczących uroczystości. Specjalne wyrazy uznania kieruję do harcerzy ze Skarżyska-Kamiennej, którzy przybyli do Szumowa, by pożegnać Druha Kazimierza Lecha – 15-letniego młodzieńca, który zginął w bitwie pod Pęchratką i Paprocią.