demo

1. Inicjuję działania mające na celu wyeliminowanie marginalizowania miasta Łomża i ziemi łomżyńskiej.

2. Walczę o nowe rozwiązania na rzecz wsparcia rodzin, by decyzję o posiadaniu dzieci podejmowały w Polsce, a nie na emigracji. Dobro rodziny, to także dobrze funkcjonująca szkoła.

3. Chronię i wspieram polskich przedsiębiorców, gdyż to oni tworzą miejsca pracy i dają utrzymanie polskim rodzinom.

4. Wspieram działania zmierzające do zmian w systemie podatkowym, podwyższenia kwoty wolnej od podatku, zmian w systemie składek ubezpieczeń społecznych.

5. Walczę o interesy średniego i niższego personelu medycznego.

6. Zabiegam o interesy rolników. Wesprę projekt ustawy, ograniczającej możliwość sprzedaży ziemi obcokrajowcom. Walczę o interesy producentów rolnych. Rolnicy polscy powinni być traktowani jak rolnicy innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

7. Podejmuję wszelkie niezbędne działania w celu budowy długofalowych rozwiązań dotyczących osób niepełnosprawnych i ich rodzin.