demo

1Inicjowanie działań mających na celu wyeliminowanie marginalizowania miasta Łomża i ziemi łomżyńskiej

2Będę walczyła o nowe rozwiązania na rzecz wsparcia rodzin, by decyzję o posiadaniu dzieci podejmowały w Polsce, a nie na emigracji. Dobro rodziny, to także dobrze funkcjonująca szkoła

3Będę chroniła i wspierała polskich przedsiębiorców, gdyż to oni tworzą miejsca pracy i dają utrzymanie polskim rodzinom.

4Będę wspierała działania zmierzające do zmian w systemie podatkowym, podwyższenia kwoty wolnej od podatku, zmian w systemie składek ubezpieczeń społecznych

5Podejmę walkę o interesy średniego i niższego personelu medycznego

6Będę zabiegała o interesy rolników. Wesprę projekt ustawy, ograniczającej możliwość sprzedaży ziemi obcokrajowcom. Będę walczyła o interesy producentów rolnych. Rolnicy polscy powinni być traktowani jak rolnicy innych państw członkowskich Unii Europejskiej

7Podejme wszelkie niezbędne działania w celu budowy długofalowych rozwiązań dotyczących osób niepełnosprawnych i ich rodzin