Poczucie dumy wywołują u mnie uroczystości, gdy jednoczymy się, aby oddać hołd polskim żołnierzom poległym w obronie nasze Ojczyzny.

Podlascy żołnierze 18. Dywizji Piechoty pokazali nam we wrześniu 1939 roku jak zachować się w chwili próby.

Pamiętajmy o naszych bohaterach, którzy zachowali się „jak trzeba”. Jesteśmy im winni to, by ich odwaga i męstwo nie zostały zapomniane i nie poszły na marne, ale były wzorem i przykładem dla nas, dla naszych dzieci, wnuków i następnych pokoleń.

Dziękuję wójtowi gminy Szumowo, panu Jarosławowi Cukiermanowi, za zaproszenie na uroczystość 80. rocznicy bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem oraz 90-lecia OSP w Łętownicy.