W niedzielę 7 lipca 2019r. odbyły się obchody 75 rocznicy bitwy pod Piasutnem Żelaznym. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 na cmentarzu parafialnym w Łosewie, gdzie poświęcona została odnowiona mogiła żołnierzy poległych w czerwcu 1944 r.

Po złożeniu wieńców i zapaleniu zniczy hold poległym oddany został również przy pomniku w Piasutnie Żelaznym. Następnie o godz. 12.00 odbyła się msza św. polowa na terenie dawnej leśniczówki w Piasutnie Żelaznym. Po mszy św. był czas na okolicznościowe przemówienia i wspomnienia wydarzeń sprzed 75 lat. W programie obchodów znalazła się również inscenizacja bitwy, występ zespołu Borkowiacy i grochówka wojskowa dla wszystkich. Obchody bitwy pod Piasutnem Żelaznym od kilku lat organizują wspólnie Gminy Kolno, Gminy Zbójna, Parafia pw. NSJ w Łosewie i Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie. 

Na uroczystości reprezentowała mnie Iwona Łada - dyrektor mojego biura poselskiego.

fot. wzasiegu.pl oraz mylomza.pl