Uchwalenie Konstytucji 3-ego Maja jest powodem do wielkiej dumy. 228 lat temu naszym przodkom udało się stworzyć coś naprawdę doniosłego.

Pierwsza w Europie  konstytucja wytyczyła kierunek, którym cały cywilizowany świat podąża do dziś.

Nie znalazłam słów trafniej podsumowujących to wydarzenie niż te, które padły z ust św. Jana Pawła II w 200-tną rocznicę uchwalenia Konstytucji: „Po upływie dwóch wieków doceniamy jeszcze pełniej wagę tego dokumentu: odczytujemy w nim prawdę o Polsce zakorzenionej w przeszłości, a równocześnie wychyloną w przyszłość”. Tym przesłaniem powinniśmy się kierować w codziennym życiu, w działalności społecznej i politycznej. My, Polacy – musimy dbać o przyszłość kraju szanując nasze tradycyjne wartości. Tylko w ten sposób zdołamy uczynić naszą Ojczyznę nowoczesną, zasobną i solidarną, a jednocześnie zachowamy narodową tożsamość.

fot. www.lomza.pl