Wielką wartością jest dla człowieka własne, wolne państwo. Zwłaszcza dla Polaków, którzy przez setki lat musieli walczyć o niepodległość.

 

Biało-czerwone barwy są symbolem nas wszystkich. Dla wielu z nas są źródłem wzruszenia i radości. Są wspólnym znakiem, z którym utożsamiamy się jako Polacy. 

fot. portal xlomza.pl