31 marca odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi Dzięgiele, dotyczące "Nowej Piątki PiS".