09 marca uczestniczyłam w uroczystości z okazji Dnia Kobiet w Szumowie.