Podczas uroczystości 100-lecia Polskiego Więziennictwa (18 lutego) zostałam uhonorowana "Orłem Przyjaźni" za wspieranie białostockiej Służby Więziennej. Bardzo dziękuję za wyróżnienie. Możecie w dalszym ciągu na mnie liczyć.

 

Służba Więzienna z jednej strony chroni obywateli, z drugiej prowadzi działalność resocjalizacyjną wobec osób wyrokiem sądu pozbawionych wolności. Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko mawiał: „Praca jest nieodzownym towarzyszem człowieka. Ma ona służyć człowiekowi, ma człowieka uszlachetniać.” Polski Rząd, mając tego świadomość poczynił starania, by umożliwić osadzonym pracę. Nie można bowiem, wyobrazić sobie resocjalizacji bez pracy. Mogę z dumą powiedzieć, że uczestniczyłam w pracach nad tym projektem.

Drodzy funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej z okazji 100-lecia polskiego więziennictwa i obchodzonego 8-ego lutego Waszego Święta, przyjmijcie proszę wyrazy najgłębszego uznania i wdzięczności za służbę dla naszej Ojczyzny. Posiłkując się „Dziesięciorgiem przykazań dla polskiego pracownika więziennego” opublikowanych w 1922 r., życzę Wam byście zachowując pogodne usposobienie, w każdym osadzonym potrafili odnaleźć wewnętrzną wartość.