W setną rocznicę odzyskania niepodległości wspominamy wszystkich tych, którym tę wolność zawdzięczamy. Dziękujemy im za niezwykłą odwagę, pokorę, wierność ideałom i patriotyzm.

Składamy wieńce pod pomnikami, zapalamy znicze, a w samo południe, w całej Polsce wspólnie odśpiewamy hymn. Ale to nie wystarczy, kwiaty zwiędną, znicze się wypalą, a my rozejdziemy się do domów. Nasi przodkowie, którzy nie szczędzili krwi byśmy mogli żyć w wolnej Polsce zasługują na więcej. Musimy, tak jak oni, nasze myśli i działania podporządkować dobru Ojczyzny. Słowa kard. Stefana Wyszyńskiego: „Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej. Musicie ducha hartować, aby móc jak orły przelatywać w przyszłość Ojczyzny!” niech będą dla nas wszystkich drogowskazem. W tym duchu wychowujmy nasze dzieci, z tą myślą pracujmy. Każdy z nas sumiennie wykonując obowiązki może dołożyć swoją cegiełkę do wielkiej budowli jaką jest przyszłość Ojczyzny. Naszym świętym obowiązkiem jest przekazać zasobniejszą i bezpieczniejszą Polskę przyszłym pokoleniom. Jesteśmy to winni tym, którzy przelali krew za naszą wolność.

Serdecznie dziękuję organizatorom uroczystości, Panu Prezydentowi, pocztom sztandarowym, młodzieży za wspólne świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości, za to, że razem mogliśmy zademonstrować naszą miłość do Ojczyzny. Myślę, że znakomita puentą będą słowa wypowiedziane przez Św. Jana Pawła II: ” Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.”

Kochajmy naszą wolną, piękną Polskę. 

fot. lomza.pl

relacja foto i video: http://www.mylomza.pl/home/lomza/item/19304-leon-kaliwoda-%C5%BCyje-w-pami%C4%99ci-%C5%82om%C5%BCan-foto-i-video.html?fbclid=IwAR3WELMWpUaUv8qwuO6tGa3uPi098GTqn6LiOHIAsJsKWlNzwy-Iy5FhqoA