24 października uczestniczyłam w uroczystym ślubowaniu uczniów klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży. 

 

 

fot. SP1 Łomża