Po raz 29 przyznano w Łomży nagrody i medale Zygmunta Glogera.

Gala odbyła się w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich, 18 października. Nagroda im. Zygmunta Glogera przyznawana jest corocznie za szczególne zasługi w badaniu, ochronie i rozwoju kultury polskiej. Honoruje się nią badaczy, animatorów kultury tradycyjnej, którzy wzorem Zygmunta Glogera gromadzą, chronią i przekazują wiedzę o kulturze regionu dla przyszłych pokoleń.

fot. Jerzy Chaberek, lomza.pl, radio.bialystok.pl

reportaż na stronie: http://www.lomza.pl/index.php?wiad=8439