W Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości odbyła się konferencja poświęcona działaniom profilaktycznym i skutkom spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży.

Wydarzenie przy wsparciu Miasta Łomża zorganizowali Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

fot. lomza.pl

reportaż: http://www.lomza.pl/index.php?wiad=8434