Pomysł na budowę hali zrodził się jeszcze w 2010 roku. W kampanii wyborczej, jednym z najważniejszych punktów moich działań w przyszłej radzie była budowa sali gimnastycznej przy Szkole nr 7.

15 października odbyło się jej uroczyste otwarcie, połączone z obchodami 60-lecia Szkoły. 

Całej społeczności szkolnej złożyłam życzenia, aby Jubileusz był dniem pełnym radości, przywołującym piękne i wzruszające wspomnienia. Aby słowa Adama Mickiewicza: „mądrość sam z siebie własną musisz dobyć pracą”, stały się motywacją do kontynuowania i rozwijania najlepszych tradycji Szkoły, a na nowej sali gimnastycznej niech narodzi się niejeden sportowy talent.

fot. portal mylomza.pl

relacja foto i video: http://www.mylomza.pl/home/lomza/item/19068-nowoczesna-sala-sportowa-na-60-lecie-sp7-video-i-foto.html