W piątek 28.09 uczestniczyłam w konferencji z okazji jubileuszu 40-lecia Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży.

 Od 40 lat  szeroko pojęta łomżyńska gospodarka może liczyć na wsparcie NOTu, który jest naszym lokalnym liderem. Liczne zorganizowane przez Organizację szkolenia i kursy podniosły kwalifikacje pracowników z różnych gałęzi gospodarki. Realizowane projekty skierowane są zarówno do osób bezrobotnych, małych i średnich przedsiębiorstw, jaki i seniorów. Nie można przecenić wpływu, jaki działalność NOT-u wywarła na rozwój naszego lokalnego przemysłu, rynku pracy, rynku usług i komfortu życia mieszkańców.

fot. lomza.pl

więcej informacji na stronie: http://www.lomza.pl/index.php?wiad=8385