07 września uczestniczyłam w uroczystości z okazji 60 lecia istnienia Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Z tej okazji przekazałam Panu Prezesowi Wojciechowi Michalakowi pamiątkowy grawerton,  najlepsze gratulacje i życzenia. 

Do zebranych gości skierowałam poniższe przemówienie:

"Spółdzielczość, jako forma zbiorowej zaradności i współpracy mieszkańców stwarza szanse na aktywność gospodarczą i obywatelską wszystkich członków społeczności lokalnej, bez względu na ich status społeczny, czy materialny. Rola spółdzielni mieszkaniowych polega bowiem na współtworzeniu lokalnej infrastruktury gospodarczej w taki sposób, aby stać na straży interesów wszystkich zrzeszonych w spółdzielni mieszkańców. Ze swej natury spółdzielczość przeciwdziała nierównościom ekonomicznym i dezintegracji społecznej.

Szanowni Państwo!

Henry Ford powiedział: „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”.

Proszę więc przyjąć wyrazy uznania i serdeczne gratulacje za Państwa długoletnią działalność, która swój początek miała 60 lat temu, a także za wszelkie inicjatywy, podejmowane na przestrzeni tych lat, zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i warunków mieszkaniowych osiedla. 

 Serdecznie dziękuję obecnym i byłym pracownikom oraz działaczom Spółdzielni. Wasza długoletnia praca i zaangażowanie społeczne są dowodem na to, że wspólnie  można odnieść sukces, z którego dziś wszyscy możemy się cieszyć. 

Jestem przekonana, że Wasza dalsza działalność sprzyjać będzie poprawie jakości warunków mieszkaniowych jej członków, a także ich integracji społecznej. 

Z okazji dostojnego jubileuszu 60-lecia działalności pragnę przekazać Zarządowi, Radzie Nadzorczej, Pracownikom oraz wszystkim Członkom Spółdzielni najlepsze życzenia. Życzę Państwu dalszej, owocnej współpracy z mieszkańcami, dynamicznego rozwoju, a przede wszystkim zadowolonych mieszkańców. Niech długoletnie doświadczenie będzie dla Państwa spółdzielni inspiracją do podejmowania kolejnych ciekawych inicjatyw i odważnych przedsięwzięć.

Natomiast wszystkim mieszkańcom życzę owocnej współpracy z Zarządem, satysfakcji z miejsca zamieszkania oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Niech dzisiejszy Jubileusz będzie radosnym świętem wszystkich Pracowników i Członków Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej."

 

 

fot. ŁSM