24 lipca uczestniczyłam w uroczystych obchodach Święta Policji w CBŚP w Warszawie, które były połączone z nadaniem sztandaru dla Centralnego Biura Śledczego Policji.

 Więcej informacji pod linkiem - http://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/161833,Uroczyste-obchody-Swieta-Policji-w-CBSP.html

fot. ze strony cbsp.policja.pl