10 czerwca 2018r. uczestniczyłam w powiatowych uroczystościach Dnia Strażaka, które były połączone z nadaniem sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.