19 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia” w Konarzycach odbyły się obchody Jubileuszu 100-lecia jej istnienia.

Uroczystość rozpoczęła się polową Mszą Świętą pod przewodnictwem Księdza Prałata Pawła Bejgera – proboszcza Parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Łomży. Następnie odbyła się część artystyczna, w pięknym, 90-letnim budynku.

Patronka szkoły ppor. dh. Jadwiga Dziekońska ps. "Jadzia" była wspaniałą, wykształconą młodą kobietą. Angażowała się społecznie w organizacjach młodzieży wiejskiej. Po wybuchu wojny działała w podziemiu – najpierw była łączniczką Polskiej Organizacji Zbrojnej, następnie AK. Jedną z bardziej spektakularnych akcji, w której brała udział, było uwolnienie członków Komendy Okręgu Białostockiego AK z siedziby gestapo. 20 kwietnia 1943 r. została odznaczona Krzyżem Walecznych przez Władysława Liniarskiego. Zginęła bohaterską śmiercią, zastrzelona przez hitlerowskiego żołnierza.

Z okazji tak dostojnego Jubileuszu złożyłam Dyrekcji, Nauczycielom i Uczniom serdeczne gratulacje, wyrazy uznania i najlepsze życzenia oraz przekazałam pamiątkowy grawerton.