23 maja odbyło się poświęcenie nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym uczestniczyła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. 

Placówka powstała w 1996 roku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a od 2012 funkcjonuje samodzielnie. Dwa lata temu otwarta została jej filia w budynku po dawnym Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Od tego roku zaś ŚDS przeniósł się całkowicie w to miejsce. Przygotowanie nowej siedziby kosztowało ponad 1,8 mln zł. A zdecydowana większość tej kwoty, bo 1,3 mln zł pochodziła z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z własnego budżetu Miasto przeznaczyło na ten cel 458 tys. zł., a ok. 50 tys. zł dołożył jeszcze PFRON.

Wizyta rozpoczęła się od odwiedzenia Dziennego Domu "Senior+" w Łomży. Warto przypomnieć, że ze środków w ramach Programu Wieloletniego "Senior+", w wysokości niemal 250 tys. zł oraz wkładu Miasta (373 tys. zł), placówka została zaadaptowana na potrzeby osób starszych, gruntownie odremontowana i wyposażona. Minister powiedziała do Seniorów: "Jestem bardzo zbudowana tym, jak aktywnie spędzacie tu czas, że to miejsce tętni życiem. Ta integracja ma służyć temu, żebyście nie byli sami, czuli się potrzebni". 

Podczas specjalnej konferencji prasowej minister Elżbieta Rafalska podkreślała, że nasze miasto jest "modelowym" przykładem, realizowania polityki społecznej. Dodała, że od początku swojej kadencji rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznacza na ten cel dużą ilość środków.