Św. Izydor Oracz jest patronem rolników. Wielkopolscy chłopi obrali go za swego patrona, gdy w 1848 r. walczyli z pruskimi ciemiężycielami.

Św. Izydor swoją postawą pokazuje również nam, że każda praca może dać człowiekowi dużo satysfakcji, pod warunkiem, że jest wykonywana sumiennie, z miłością i nie przesłania nam całego świata.

Dziś pragnę przekazać wszystkim rolnikom słowa najwyższego uznania: za zaangażowanie, ciężką pracę i dbanie o Nasze wspólne dziedzictwo – Polską Ziemię. “Pragnę – powtarzając za św. Janem Pawłem II - oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła mocny filar, na którym opierała się narodowa tożsamość. (…). Oddaję dziś hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić.”