Doskonale wiemy jak trudnej, burzliwej historii doświadczył nasz kraj. Po wiekach świetności przyszedł czas upadku. Polska traciła stopniowo suwerenność już pod koniec XVII w.

Powiedzenie „Polska nierządem stoi” znakomicie oddaje klimat tamtego okresu. Zdarzali się co prawda patrioci próbujący ratować wyniszczony wojnami kraj, jednak wszelkie próby reform były torpedowane przez krótkowzrocznych polityków działających w porozumieniu z ościennymi mocarstwami.

Trudno to sobie wyobrazić ale sejmy naszego, do niedawna jeszcze potężnego państwa, były zwoływane i zrywane na polecenie ambasadora Rosji. Słaba Polska była w interesie wszystkich sąsiadów.  

Z tym większym uznaniem powinniśmy patrzeć na osiągnięcie naszych przodków – uchwalenie Konstytucji 3-ciego Maja - „ostatniej woli i testamentu gasnącej Ojczyzny”. Sejm 4-letni wykorzystując zaangażowanie państw zaborczych, zwłaszcza Rosji w inne konflikty uchwalił ustawę zasadniczą, która miała uczynić nasze państwo sprawnie działającą monarchią konstytucyjną. Zreformowano wojsko, skarb państwa, sądownictwo, zniesiono liberum veto, wprowadzono trójpodział władzy, poprawie uległa sytuacja mieszczan i chłopów. Po uchwaleniu tego aktu wciąż trwały prace Hugona Kołłątaja - jednego z twórców Konstytucji, nad konstytucją ekonomiczną i odpowiednikiem amerykańskiej Karty Praw. Mieliśmy szansę, by (podkreślmy, że na drodze ewolucji, nie jak w wypadku Francji - krwawej rewolucji) z niewydolnego, feudalnego skansenu stać się nowoczesnym, silnym państwem szanującym prawa wszystkich obywateli. Szansę tę przekreśliła Targowica przy wsparciu Rosji.

Wymowne słowa w 200-tną rocznicę uchwalenia Konstytucji powiedział św. Jan Paweł II: „Po upływie dwóch wieków doceniamy jeszcze pełniej wagę tego dokumentu: odczytujemy w nim prawdę o Polsce zakorzenionej w przeszłości, a równocześnie wychyloną w przyszłość”. Taka była Konstytucja 3-ego Maja, tacy też powinniśmy być my, Polacy – powinniśmy dbać o przyszłość kraju z poszanowaniem naszej tradycji.

Szanowni Państwo, na zakończenie kieruję bardzo gorące podziękowania do wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszej podniosłej uroczystości. Dziękuję przedstawicielom organizacji społecznych, samorządowcom, młodzieży oraz mieszkańcom biorącym udział w dzisiejszym, jakże radosnym dla wszystkich Polaków Narodowym Święcie 3 Maja. Wasza obecność jest wymownym świadectwem tego, że pozostajecie wierni „całemu duchowemu dziedzictwu, któremu na imię Polska”.