Gospodarz uroczystości Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski, w okolicznościowym przemówieniu powiedział, że druga wojna światowa, to wydarzenie odległe, ale wciąż żywe w pamięci pokolenia, które było jej uczestnikiem i świadkiem, jak również dla tych, którzy znają je z opowieści ojców, dziadków czy lekcji historii.

Uchwalenie Konstytucji 3-ego Maja jest powodem do wielkiej dumy. 228 lat temu naszym przodkom udało się stworzyć coś naprawdę doniosłego.

Ponad 130 osób przybyło na spotkanie w Turośli.

Wielką wartością jest dla człowieka własne, wolne państwo. Zwłaszcza dla Polaków, którzy przez setki lat musieli walczyć o niepodległość.

31 marca odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi Dzięgiele, dotyczące "Nowej Piątki PiS".