demo

To Wy rok temu zaufaliście mi, wybierając po raz drugi na radną miasta Łomża. W tej kadencji dostąpiłam zaszczytu bycia Przewodniczącą Rady Miasta.

Znam doskonale problemy naszej małej Ojczyzny. Jestem przekonana, że nasze miasto Łomża i ziemia łomżyńska zasługuje na więcej. Więcej środków z budżetu centralnego i więcej miejsc w Sejmie RP.

Jestem niezwykle dumna, że jestem pierwszą kobietą na liście Prawa i Sprawiedliwości. Znam doskonale problemy kobiet, matek. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Sama wychowuję troje dzieci, w tym jedno niepełnosprawne.

demo

1Inicjowanie działań mających na celu wyeliminowanie marginalizowania miasta Łomża i ziemi łomżyńskiej

2Będę walczyła o nowe rozwiązania na rzecz wsparcia rodzin, by decyzję o posiadaniu dzieci podejmowały w Polsce, a nie na emigracji. Dobro rodziny, to także dobrze funkcjonująca szkoła

3Będę chroniła i wspierała polskich przedsiębiorców, gdyż to oni tworzą miejsca pracy i dają utrzymanie polskim rodzinom.

4Będę wspierała działania zmierzające do zmian w systemie podatkowym, podwyższenia kwoty wolnej od podatku, zmian w systemie składek ubezpieczeń społecznych

5Podejmę walkę o interesy średniego i niższego personelu medycznego

6Będę zabiegała o interesy rolników. Wesprę projekt ustawy, ograniczającej możliwość sprzedaży ziemi obcokrajowcom. Będę walczyła o interesy producentów rolnych. Rolnicy polscy powinni być traktowani jak rolnicy innych państw członkowskich Unii Europejskiej

7Podejme wszelkie niezbędne działania w celu budowy długofalowych rozwiązań dotyczących osób niepełnosprawnych i ich rodzin

demo

Bernadeta Krynicka - ślubowanie poselskie - 12.11.2015 r.